XRISTOUGENNA

 001

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως
Τρίκκης καί Σταγῶν

Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν
τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!

002Ἡ ἔναρξη τοῦ νέου ἔτους γεννᾶ κάθε φορά μέσα μας ἐλπίδες καὶ προσδοκίες γιὰ τὸ προσωπικό μας μέλλον, καθὼς καὶ τῆς κοινωνίας μας.

Στὸ χέρι μας εἶναι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς δυσκολίες, ὅταν μάλιστα αὐτὲς εἶναι κοινές, νὰ τὶς νικήσουμε καὶ νὰ χαράξουμε ὅλοι μαζὶ τὸ μέλλον μας. Λύσεις δὲν ὑπάρχουν ἕτοιμες. Ἡ κατάθεση τῆς δύναμης τοῦ καθενὸς καὶ ἡ συμμετοχὴ ὅλων τῶν δυνάμεων μαζὶ στὸν κοινό σκοπό, εἶναι δυνατὸ νὰ ἀντιμετωπίσουν μὲ ἀποτελεσματικότητα τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Τοῦτο τὸ ἐπιβεβαιώνει περίτρανα καὶ θαυμαστᾶ ἡ δύναμη τῆς κοινῆς προσευχῆς στὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλωστε οἱ δυσκολίες καὶ οἱ δοκιμασίες κάνουν ὅλους μας πιὸ δυνατούς. Ἡ ἀδυναμία νὰ ἀντιμετωπίσει ὁ ἕνας μόνος του τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς, παρακινοῦν στὴν ἀναζήτηση κι ἄλλων δυνάμεων ἔξω ἀπ’ αὐτόν, καὶ ἀναγκαστικᾶ ὁ ἕνας κοιτᾶ στὸν διπλανό του. Τότε ἀρχίζει νὰ ἐνεργοποιεῖται ἡ ΑΓΑΠΗ. Τὸ ὑψηλότερο γεγονὸς ἐπικοινωνίας καὶ δύναμης γιὰ τὴν κοινὴ πορεία ὅλων στὴ ζωή.

Μὲ τὴν ἐλπίδα πρὸς τὸ Θεὸ, στὴν ἔναρξη τοῦ νέου ἔτους 2018, σᾶς εὔχομαι πατρικῶς, νὰ γεμίσει ἡ ψυχή σας μὲ ἐλπίδα πρὸς τὸν Σωτῆρα Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Μὲ τούτη τὴν ἐλπίδα, ὡς πρόσωπα, ὡς οἰκογένειες, ὡς κοινωνία σ’ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς δραστηριότητός σας στὸν κόσμο, μπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε ἐν ἀρχῇ τὸν μικρόκοσμο τῆς οἰκογένειάς σας καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸν κόσμο ὅλο. Ὁ χριστιανὸς εἶναι «τὸ φῶς ἐπὶ τὴν λυχνίαν καὶ λάμπει πᾶσι…», καὶ μόνον αὐτὸς  μπορεῖ νὰ φωτίσει ὄχι μόνο τὴν δική του ζωὴ, ἀλλὰ καὶ τὶς ζωὲς ὅλων τῶν συνανθρώπων γύρω του.

Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ ὅλους σας, τὶς οἰκογενειές σας καὶ τὰ σπιτικά σας. Δεχθεῖτε μαζὶ μὲ τὶς ἔνθερμες εὐχὲς μου καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου κ. Ἀλεξίου γιὰ κάθε πνευματικὴ πρόοδο καὶ προκοπή σας.

Μετ’ εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

†  Ο  ΤΡΙΚΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΓΩΝ    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

footer 01


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ