15042017 1

ΑΝΑΣΤΑΣΗ… Δικαιώθηκε ο Δίκαιος και αποκαταστάθηκε η ηθική τάξις. Ο Σταυρωμένος θριαμβεύει και νικά. Όλοι οι αδικημένοι και σταυρωμένοι της γης θα νικήσουν. Όσοι διέρχονται την εβδομάδα των παθών θα ατενίσουν και το φως της Αναστάσεως. Δεν μένει για πάντα η αλήθεια σταυρωμένη.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ… Ο Κύριος μας κατέλυσε το κράτος του θανάτου και έλυσε οριστικά το μυστήριο του.

Η Ανάστασις Του είναι προμήνυμα και της δικής μας αναστάσεως. “Εκ γαρ θανάτου προς ζωήν… Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασε”.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

Μέ καρδιακές εὐχές,
Οἱ Ἱερεῖς, οἱ ἐκκλησιαστικοί Ἐπίτροποι καί ὃλοι οἱ συνεργάτες
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Ἐπισκέψεως Τρικάλων

footer 01


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ