Εκτύπωση
blooddrop014Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Τρίκκης καί Σταγῶν προσκαλεῖ τό φιλόχριστο ποίμνιό της νά συμβάλλει εἰς τήν προσπάθειάν της νά συγκεντρώσει ἰκανή Τράπεζα αἵματος, συμβάλλουσα ἔτσι εἰς τήν θεραπείαν ἤ τήν διατήρησιν τῆς ζωῆς ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας.

Καί δι΄ ἐφέτος ἡ αἱμοδοσία θά πραγματοποιηθεῖ εἰς τά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν Τρίτη 22 Μαΐου ἀπό 9-12 τό πρωί.

Πρόκειται διά πρᾶξιν εἰλικρινοῦς Χριστιανικῆς ἀγάπης. Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε καί ἀπλόχερα νά τήν δώσετε εἰς τούς πάσχοντας ἀδελφούς μας τήν Τρίτη.

- Σῶσε τόν ἄρρωστο συγγενῆ σου.

- Σῶσε τόν ἄρρωστο συνάνθρωπό σου.

- Τίποτε δέν χάνεις ἴσα-ἴσα διπλό καλό κάνεις καί στόν ἑαυτό σου καί στόν πάσχοντα.

- Κι ἄν δέν δώσεις τώρα πού μπορεῖς, πού θά βρεῖς νά πάρεις, ὅταν τό χρειαστεῖς;

- Μια κατάθεσις στήν Τράπεζα αἵματος τῆς Ἐκκλησίας, τῆς δικῆς σου Ἐκκλησίας εἶναι χρέος ἤ δικαίωμα γιά τό αὔριο;

- Εἶναι τό ἀξιόλογο «δοῦναι λαβεῖν».

- Εἶναι μία ἠθική καί πνευματική τοποθέτησις.

- Σκεφθήκαμε ποτέ συνειδητά αὐτό τό χρέος; Ἄν ἐμεῖς εἴμασταν πού περιμέναμε στό κρεβάτι τοῦ πόνου τί θά θέλαμε καί τί θά ἐλπίζαμε;

- Ἄς γίνουμε διαχειρισταί τῶν ὅσων πλούσια μᾶς ἐδόθησαν καί ἄς γίνουμε συνοδοιπόροι μιᾶς θείας πορείας καί εὐθύνης.

- Ἄς ξυπνήσουμε λένε οἱ εἰδικοί. Σέ 24 ὧρες τό αἷμα ἀνανεώνεται καί σέ 48 ἡ αἱμοσφαιρίνη.

- Γιατί λοιπόν τόσος φόβος;

- Δῶσε, ἀφοῦ μπορεῖς καί σῶσε αὐτό πού ὁ ἴδιος πολύ ἀγαπᾶς. Ἐμεῖς σέ περιμένουμε.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ