Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

aimodosiaἩ Ἱερά Μητρόπολις Τρίκκης καί Σταγῶν προσκαλεῖ τό φιλόχριστο Ποίμνιό της νά συμβάλει εἰς τήν προσπάθειάν της νά συγκεντρώσει ἱκανή Τράπεζα αἵματος συμβάλλουσα ἔτσι εἰς τήν θεραπείαν ἤ τήν διατήρησιν τῆς ζωῆς ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας.

Καί δι’ ἐφέτος ἡ αἱμοδόσία θά πραγματοποιηθεῖ εἰς τά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν Τρίτη 20 Νοεμβρίου ἀπό 9-12 τό πρωί. 

Πρόκειται διά πρᾶξιν εἰλικρινοῦς Χριστιανικῆς ἀγάπης. Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε καί ἁπλόχερα νά τήν δώσετε εἰς τούς πάσχοντας ἀδελφούς μας τήν ἐρχόμενη Τρίτη.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Εκτύπωση