Ευχές Χριστουγέννων

27122021 1Νύχτα των Χριστουγέννων!

Νύχτα που ο Υιός του Θεού έκανε την παρουσία Του στη γη μέσα στην ησυχία. Νύχτα βγήκε από την μήτρα της Παρθένου, νύχτα εξήλθε και από την νοητή μήτρα του τάφου Αναστάς εκ νεκρών από το σκοτεινό Άδη.

Τι θα πει σκοτάδι; Απουσία φωτός!

Ήρθαν τα Χριστούγεννα! Πάλι φωταγωγήθηκαν οι πόλεις και στολίστηκαν τα σπίτια.

Με τον κόσμο μας όμως αναποδογυρισμένο, με όλη μας τη ζωή, όπως την ξέραμε, να έχει οριστικά αλλάξει. Παντού ψυχική μαυρίλα!

Και λοιπόν;

Εμείς οι χριστιανοί σήμερα έχουμε χαρά διότι ανέτειλε το Φως: «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν, καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος».

Εύχομαι σε όλους σας να δείτε την «Ἀνατολή τῶν ἀνατολῶν», δηλαδή τον Χριστό, και να γεμίσει η ζωή σας από το Θείο Φως και την αθάνατη ζωή.

Καλά και φωτεινά Χριστούγεννα! Δηλαδή Χριστούγεννα πνευματικά, με ανάνηψη, μετάνοια και αγώνα.

Χρόνια Πολλά! Χριστός Ετέχθη!


Εκτύπωση   Email