ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΙΤΩΝΑ ΑΓΑΠΗΣ