Διατεταγμένες Νηστείες της Εκκλησίας

«Αν η νηστεία ήταν αναγκαία στον παράδεισο, είναι πολύ περισσότερο αναγκαία έξω από τον παράδεισο. Αν ήταν χρήσιμο το φάρμακο πριν από τον τραυματισμό, είναι πολύ περισσότερο χρήσιμο μετά από τον τραυματισμό» (Ιωάν. Χρυσοστόμου: Περί Νηστείας ομιλ. 5, 1. P G 49,307).

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Νηστεία της μιας ημέρας

Επίσης νηστεύουμε χωρίς λάδι και κρασί κατά τις παρακάτω εορτές, οποιαδήποτε ημέρα κι αν τύχουν, εκτός εάν συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή, οπότε καταλύουμε μόνο κρασί καί λάδι:


Νηστεία περιόδων

Β΄ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Κατά την Τετάρτη και Παρασκευή, όταν αυτή συμπίπτει με Δεσποτική ή Θεομητορική ή εορτή Αγίων, επιτρέπεται κατάλυσις άλλοτε γενική και άλλοτε μερική. Συγκεκριμένα:

Κατάλυσις εις πάντα


Κατάλυσις ιχθύος
Σε περίπτωση κατά την οποία συμπέσει ο εορτασμός τους ημέρα νηστείας, καταλύονται ψάρια, λάδι και κρασί στις κατωτέρω εορτές:

Κατά τις περιόδους των νηστειών των Αγίων Αποστόλων και των Χριστουγέννων (έως 17 Δεκεμβρίου), επιτρέπεται η κατάλυση ιχθύος, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής.

Κατάλυσις οίνου και ελαίου

Εκτύπωση