Β΄ Κυριακή των Νηστειών (Γρηγορίου του Παλαμά)

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Εβρ. α´ 10–14, β´ 1–3, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Μάρκ. β´ 1–12

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

 

Πορεία προς ριζική ανακαίνιση!

Kyriaki_B_NistionΣτο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα ο θεόπνευστος απόστολος Παύλος τονίζει την ασύγκριτη υπεροχή του Χριστού σε σχέση με τους αγγέλους, που είναι κτίσματα. Ο Χριστός δεν είναι κτίσμα όπως οι άγγελοι, αλλά ο Δημιουργός και των αγγέλων και του σύμπαντος.

Και γενικότερα, ως ο φυσικός Υιός του Θεού είναι αιώνιος και αμετάβλητος, ενώ όλα τα εγκόσμια δημι­ουργήματα μεταβάλλονται, τελούν υπό το καθεστώς της φθοράς και βαδίζουν ολοταχώς προς το τέλος τους. Λέει: «αυτοί (οι ουρανοί) απολούνται, συ δε δι­αμένεις- και πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται, και ωσεί περιβόλαιον ελίξεις αυτούς, και αλλαγήσονται»· οι ουρανοί θα χάσουν εντελώς το σημερινό τους σχήμα. Εσύ όμως παραμένεις αναλλοίωτος και αμε­τάβλητος. Όλος ο κόσμος θα παλιώσει σαν ένα ένδυ­μα, κι εσύ, Κύριε, θα τον γυρίσεις και θα τον περιτυλί­ξεις σαν εξωτερικό ρούχο που φορούν οι άνθρωποι και θα αλλάξει, θα γίνει καινούργιος!

Πράγματι, το σύμπαν ολόκληρο βαδίζει προς το τέ­λος του, προς τη συντέλεια, προς την καταστροφή του. Αυτή όμως η καταστροφή δεν σημαίνει εξαφάνιση. Διότι τη συντέλεια θα ακολουθήσει ευθύς αμέσως η ανακαίνιση του κόσμου.

«Καινούς ουρανούς και γην καινήν» περιμένουμε οι πιστοί, σύμφωνα με την αδιάψευστη υπόσχεση του Θεού (Β΄ Πέτρ. γ΄ 13). Νέα πραγματικότητα ασύγκριτα ανώτερη από την παρούσα. Ας μην αφήνουμε λοιπόν την καρδιά μας να προσκολλάται στα φθαρτά και στα πρόσκαιρα, αλλά ας αγωνιζόμαστε να ενωνόμαστε με τον μόνο αναλλοίωτο, τον Χριστό, ώστε ο Κύριος να ανακαινίσει το εσωτερικό μας και να μας αξιώσει να κατοικήσουμε στον νέο κό­σμο που έχει ετοιμάσει για όλους τους πιστούς δούλους Του.

 

Ο κόσμος των αγγέλων

Στη συνέχεια ο άγιος Απόστολος επαναλαμβάνει ότι ο Χριστός είναι ανώτερος από τους αγγέλους, διότι αυτοί υποτάσσονται στον Υιό του Θεού και αποστέλλονται από Αυτόν διακονώντας το έργο της σωτηρίας μας: Τι είναι, ρωτάει, οι άγγελοι; «Ουχί πάντες εισί λειτουρ­γικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν;»· δεν είναι υπηρετικά πνεύ­ματα που ενεργούν, όχι από δική τους πρωτοβουλία, αλλά αποστέλλονται από τον Θεό για να υπηρετούν εκείνους που πρόκειται να κληρονομήσουν την αιώ­νια ζωή; Ναι, αυτό είναι! Υπηρετούν το έργο της σωτηρίας μας. Τι εξαιρετική τιμή αυτή για μας! Ο Κύριος αποστέλλει αγγέλους για να μας προστατεύουν από μύριους κινδύνους και να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. «Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλω των φο­βουμένων αυτόν και ρύσεται αυτούς», βεβαιώνει ο Ψαλμωδός (Ψαλμ. λγ΄ [33] 8). Επεμβαίνει άγγελος Κυρίου και μας γλυτώνει από τις παγίδες των δαιμό­νων. Αλήθεια, από πόσους κινδύνους μας σώζουν καθημερινά οι άγιοι άγγε­λοι, χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε! Έρχονται χωρίς να τους βλέπουμε και εμβάλλουν σκέψεις αγαθές στον νου μας. Μας αποτρέπουν από το κακό και μας προτρέπουν να κάνουμε το καλό. Και μάλιστα χαίρονται οι άγγελοι για τη μετάνοια και την πνευματική μας πρό­οδο. Διότι, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό, όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί (Λουκ. ιε΄ 7).

Ας δίνουμε λοιπόν χαρά στους αγγέ­λους με τον πνευματικό μας αγώνα κι ας τους παρακαλούμε πάντοτε να μας προστατεύουν και να μας κατευθύνουν στο θέλημα του Θεού.

Καταστροφική αμέλεια

Εφόσον λοιπόν τόσο υπέρτερος εί­ναι ο Χριστός, οφείλουμε και εμείς να προσέχουμε σε όσα μας παραγγέλλει με το κήρυγμα των Αποστόλων Του. Να προσέχουμε, διότι αν ο Θεός τιμώρησε αυστηρά τους παραβάτες του νόμου, τον όποιον παρέδωσαν στον Μωυσή άγγελοι, «πως ημεις εκφευξόμεθα τηλικαύτης αμελήσαντες σωτηρίας;»· πως είναι δυνατόν να ξεφύγουμε την τιμωρία εμείς, αν αμελήσουμε το μεγάλο και σπουδαίο έργο της σωτηρίας μας, την οποία έφερε σε μας ο ίδιος ο Κύριος, ο Δημιουργός των αγγέλων;

Κρίσιμο το ερώτημα που θέτει ο άγιος Απόστολος. Στο έργο της σωτηρίας μας δεν υπάρχουν περιθώρια για αμέλεια. Η ζωή μας δεν είναι παιχνίδι, ούτε άσκο­πος χρόνος για να τον σπαταλούμε σε ανούσια πράγματα ή πρόσκαιρες και αμαρτωλές απολαύσεις. Από το πως θα ζήσουμε εδώ στη γη εξαρτάται η αιώνια ευτυχία μας.

Καθώς διερχόμαστε την κατανυκτική περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ας ακούσουμε τη φωνή της Εκκλησίας που μας καλεί σε μετάνοια και περισυλ­λογή. Ας ανακρίνουμε προσεκτικά τον εαυτό μας κι ας πάρουμε τη γενναία απόφαση να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε με ειλικρίνεια και στο εξής να ακολουθήσουμε με συνέπεια την οδό του Κυρίου- τον δρόμο της σωτηρίας μας.

«Ο ΣΩΤΗΡ»


http://aktines.blogspot.gr/


Εκτύπωση   Email