Κυριακή του Ασώτου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- Α΄ Κορ. στ΄ 12-20, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ - Λουκ. ιε΄ 11-32

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 

Ποτέ αιχμάλωτοι στα πάθη

27022021Κυριακή του Ασώτου σήμερα και η αγία μας Εκκλησία μας καλεί να θυμηθούμε την περιπέτεια του νέου εκείνου ο οποίος θέλησε να ζήσει ελεύθερος, μακριά από το σπίτι του πατέρα του, και τελικά κατέληξε να γίνει ένας ελεεινός δούλος. Ωστόσο, το δράμα του ασώτου υιού επαναλαμβάνεται στη ζωή κάθε ανθρώπου ο οποίος στο όνομα της ελευθερίας περιφρονεί τις εντολές του Θεού και τελικά καταλήγει να καταντήσει δούλος των παθών και των κατώτερων επιθυμιών του.

Αυτό ακριβώς το σημείο υπογραμμίζει ο απόστολος Παύλος στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα λέγοντας: «Πάντα μοι έξεστιν, άλλ' ου πάντα συμφέρει- πάντα μοι έξεστιν, αλλ' ουκ εγώ εξουσιασθήσομαι υπό τίνος»· δηλαδή είμαι ελεύθερος να τα κάνω όλα, δεν συμφέρουν όμως όλα. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ και δεν θα γίνω δούλος σε τίποτε.

Μακάρι αυτό το σάλπισμα της ελευθερίας να το άκουγαν όλοι οι άνθρωποι οι όποιοι, ενώ επιθυμούν να ζουν χωρίς φραγμούς, τελικά καταντούν αιχμάλωτοι σε τρομερές εξαρτήσεις: στο αλκοόλ, το κάπνισμα, τα ναρκωτικά ή σε άλλες αμαρτωλές συνήθειες και κοσμικές επιδράσεις.

Ας μη μας παρασύρουν λοιπόν τα συνθήματα του κόσμου που μας καλούν να ζήσουμε ελεύθεροι από τα «μη» και τα «πρέπει», να αποδεσμευθούμε από τους δήθεν περιορισμούς που θέτει ο νόμος του Θεού. Ο νόμος του Θεού όχι μόνο δεν μας στερεί την ελευθερία, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτός που περιφρουρεί την ελευθερία μας και μας ασφαλίζει.

Ο έμψυχος ναός

Στη συνέχεια ο απόστολος Παύλος, προκειμένου να αποδείξει ότι η ζωή του χριστιανού είναι εντελώς ασύμβατη με την πορνεία και κάθε είδους ανηθικότητα, ομιλεί για το ανθρώπινο σώμα και αποκαλύπτει τη μοναδική αξία και ιερότητα του: «Ούκ οίδατε ότι τό σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστιν;» ερωτά- δεν ξέρετε ότι τό σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατοικεί μέσα σας και τό έχετε λάβει από το Θεό;

Απευθύνεται σε χριστιανούς ο Απόστολος και τους υπενθυμίζει ότι από τη στιγμή που δέχθηκαν το άγιο Βάπτισμα και σφραγίστηκαν με το άγιο Χρίσμα, το σώμα τους έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος.

Καθώς μάλιστα κοινωνούν τό Σώμα και το Αίμα του Κυρίου, γίνονται σύσσωμοι και σύναιμοι Χριστού και συνεπώς τα μέλη του σώματος τους είναι μέλη του Χριστού. Πως είναι δυνατόν, λοιπόν, να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέλη για τη διάπραξη αμαρτίας;

Είναι συγκλονιστικός ό συλλογισμός του θεοπνεύστου Αποστόλου. Είναι ασύλληπτο το ύψος στο όποιο ανεβάζει ο πανάγαθος Θεός το πλάσμα Του, τον άνθρωπο. Έρχεται και κατοικεί εντός του και καθιστά το σώμα του άγιο θυσιαστήριο, ναό έμψυχο, ασυγκρίτως ιερότερο από τους άψυχους χειροποίητους ναούς. Ας τιμούμε λοιπόν και ας σεβόμαστε το σώμα μας που αγιάζεται με τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας και ας το χρησιμοποιούμε πάντοτε ανάλογα με τις υψηλές προδιαγραφές του Πλάστη του και τον τελικό σκοπό του, που είναι η συμμετοχή του στη δόξα του Θεού.

Aπελεύθεροι Χριστού

Ωστόσο κάποιοι, προκειμένου νά δικαιολογήσουν τις παρεκτροπές τους, προβάλλουν την ένσταση: «Το σώμα μου είναι δικό μου. Έχω λοιπόν το δικαίωμα να το χρησιμοποιώ όπως θέλω και αισθάνομαι καλύτερα». Είναι όμως έτσι;... Ο απόστολος Παύλος δίνει κατηγορηματική την απάντηση: «Ουκ εστέ εαυτών- ηγοράσθητε γαρ τιμής»· δεν ανήκετε στον εαυτό σας, διότι εξαγορασθήκατε με τίμημα βαρύ, με το ατίμητο Αίμα του Χριστού.

Ναι, οφείλουμε να το παραδεχθούμε: Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, αλλά στον Πλάστη και Δημιουργό μας, στον Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Εκείνος μας έπλασε και μας χάρισε τη ζωή. Δικό Του δώρο είναι και η ελευθερία μας, την οποία όμως χάσαμε με δική μας υπαιτιότητα, καθώς υποδουλωθήκαμε στην αμαρτία. Αλλά πόσο φιλάνθρωπος είναι ο Κύριος! Μας εξαγόρασε από τη δουλεία της αμαρτίας με το πανάγιο Αίμα Του!

Αφού λοιπόν και η φυσική και η πνευματική μας ζωή είναι δώρο του Θεού, με ποιό δικαίωμα απαιτούμε να ορίζουμε μόνοι μας τη ζωή μας; Πως τολμούμε να ασχημονούμε στο μυστήριο της ζωής ή να επεμβαίνουμε με φονικές μεθόδους, όπως π.χ. η έκτρωση; Όσοι είμαστε συνειδητοί χριστιανοί οφείλουμε να αποφεύγουμε κάθε αισχρή πράξη που γίνεται με το σώμα και να αποδιώκουμε κάθε πονηρή σκέψη και επιθυμία από την ψυχή μας, διότι αναγνωρίζουμε ότι δεν oρίζουμε τον εαυτό μας. Είμαστε «απελεύθεροι Κυρίου» (Α' Κορ. ζ 22)! Την ελευθερία μας τη χρωστάμε σ' Εκείνον. Του οφείλουμε λοιπόν απόλυτη υπακοή και αιώνια ευγνωμοσύνη και αγάπη!

«Ο ΣΩΤΗΡ»


Εκτύπωση   Email