Ο Όσιος Φιλόθεος ο εκ Σκλαταίνης (13 Ιουνίου)

Osios_FilotheosΥπήρξε ο δεύτερος κτίτορας και ανακαινιστής της μονής του Αγίου Στεφάνου κατά το πρώτο μισό του 16ου αιώνα, ιερομόναχος, από την Σθλάταινα (Ρίζωμα) των Τρικάλων. Η κυριότερη πηγή για την ζωή του είναι το σιγίλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιερεμία Α΄ του έτους 1545.

Ο «οσιώτατος εν ιερομονάχοις Φιλόθεος» μαζί με τον ιερομόναχο Γεράσιμο αγιοστεφανίτη είναι οι ανακαινιστές και χορηγοί της δαπάνης για την ανάκτιση του ναού του Αγίου Στεφάνου, ο οποίος προφανώς υπήρχε παλιότερα. Επίσης ο Φιλόθεος ανέκτισε «τας κέλλας και τας λοιπάς οικοδομάς» και εν γένει βελτίωσε το όλο οικοδομικό συγκρότημα της μονής. Το γεγονός ότι ο όσιος Φιλόθεος δαπανά για όλα αυτά τα έργα και εμπλουτίζει το μετόχι τους στη γενέτειρά του Σθλάταινα με πατρικά του κτήματα, καθώς και του Γερασίμου, σημαίνει, ότι ήταν εύπορος, αλλά και ότι διέθεσε την πατρική του περιουσία για την ανακαίνιση της μονής και για στολές και άμφια.

Τοιχογραφία του οσίου Φιλοθέου υπάρχει στο ναΐδριο του Αγίου Στεφάνου της ομώνυμης μονής, ολόσωμος, ντυμένος με το μοναχικό του τριβώνιο και με φωτοστέφανο στην κεφαλή, πάντως μετά το 1545.

Η πατρίδα του Ρίζωμα (Σκλάταινα) ανήγειρε πρόσφατα ιερό ναό προς τιμή του, τον πανηγυρίζει δε λαμπρά την Κυριακή του Τυφλού.

Παρακλητικό κανόνα προς τον όσιο Φιλόθεο συνέθεσε το 1997 ο Σιμωνοπετρίτης ιερομόναχος Αθανάσιος.

Τo Απολυτίκιο του Αγίου

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς Σκλαταίνης τόν γόνον, Μετεώρων τό καύχημα, καί Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου, πολιστήν καί δομήτορα, τιμήσωμεν Φιλόθεον πιστοί, ὡς λύχνον τοῦ Χριστοῦ ἀειλαμπῆ, καταυγάζει γάρ Σεμνείῳ τῷ Ἱερῷ, τῆς Οἰκουμένης πέρατα. Δόξα τῷ ἁγιάσαντι Θεῷ, δόξα τοῖς ἑπομένοις σοῖς σεπτοῖς, ἐντάλμασιν Πανίερε.


Εκτύπωση   Email