Ο Άγιος Οσιομάρτυρας Εφραίμ ο εκ Τρίκκης (5 Μαΐου)

Ο νεοφανής οσιομάρτυς Εφραίμ γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1384 σε ειδυλλιακή τοποθεσία , κοντά στον Ληθαίο ποταμό. Σε ηλικία 14 ετών, το 1398, με το κοσμικό όνομα Κωνσταντίνος Μόρφης, εγκατέλειψε την χήρα μητέρα του και τα άλλα εφτά αδέλφια του, για να αποφύγει τον εξισλαμισμό και τα γενιτσαρικά σώματα.

Κατέληξε στην σταυροπηγιακή μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που βρίσκεται στο βουνό των Αμώμων (καθαρών) της Αττικής, στην σημερινή Νέα Μάκρη, όπου έλαβε και το μεγάλο μυστήριο της ιεροσύνης. Κατά το 1424 σε τουρκική επιδρομή οι πατέρες της μονής εσφάγησαν, ο Εφραίμ γλύτωσε, γιατί απουσίαζε στο οσιακό του ασκητήριο. Αλλά το επόμενο έτος οι βάρβαροι επανήλθαν. Τον βασάνισαν με μανία περισσότερο από 8 μήνες. Τέλος, τον κρέμασαν ανάποδα σε μια μουριά, έμπηξαν στον ομφαλό του χοντρό πάσσαλο αναμμένο, αφού τον κάρφωσαν στο δέντρο με μεγάλα μυτερά γύφτικα καρφιά. Ο Άγιος καιόμενος προσευχόταν μέχρις ότου παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, 5 Μαΐου 1426, 9η πρωινή, σε ηλικία 42 ετών. Έτσι έλαβε με τον στέφανο του μαρτυρίου και την χάρη των θαυμάτων.

Μετά από μισή χιλιετία ευδόκησε ο φιλάνθρωπος Θεός και φανερώθηκαν, ύστερα από πολλές εμφανίσεις του ιδίου του αγίου Εφραίμ και πολλών άλλων θαυμαστών γεγονότων, όλα όσα σήμερα γνωρίζουμε, τα οποία επιβεβαιώθηκαν με την εύρεση των μαρτυρικών και χαριτόβρυτων λειψάνων του αγίου στις 3 Ιανουαρίου 1950.

Η μνήμη του θυμάται στις 5 Μαΐου και 3 Ιανουαρίου.

Στα Τρίκαλα πανηγυρίζεται από τον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου, απέναντι του οποίου, κατά παράδοση, υπήρχε το πατρικό του σπίτι.

Το 2011 το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης με την υπ’ αριθμ. 217/2-3-2011 Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη κατέταξε τον Όσιο Εφραίμ στο επίσημο ορθόδοξο εορτολόγιο.

Τo Απολυτίκιο του Αγίου

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ἐν ὄρει τῶν Ἀμώμων ὥσπερ ἥλιος ἔλαμψας, καί μαρτυρικῶς, θεοφόρε, πρός Θεόν ἐξεδήμησας, βαρβάρων ὑποστάς ἐπιδρομάς, Ἐφραίμ Μεγαλομάρτυς τοῦ Χριστοῦ· διά τοῦτο ἀναβλύζεις χάριν ἀεί, τοῖς εὐλαβῶς βοῶσι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Εκτύπωση